Overgangsmaatregeling voor artsen i.k.v. rookstopbegeleiding

Sinds 1 januari 2017 gebeurt de terugbetaling van prestaties voor rookstopbegeleiding voor Vlaamse burgers via de Vlaamse overheid. 

Hoe een arts aan de voorwaarden kan voldoen om van het nieuwe terugbetalingssysteem gebruik te maken lees je hier.