Home > Tuberculose > Algemene informatie  print deze pagina

Algemene informatie

Tuberculose is een infectieziekte, veroorzaakt door de bacil van Koch. Een bacil is een type bacterie. De meest voorkomende vorm van de ziekte is longtuberculose. De bacteriën kunnen zich soms verplaatsen in het lichaam via bloed- en lymfevaten, waardoor ook andere organen kunnen aangetast worden zoals bijvoorbeeld de beenderen of de lymfeklieren.

België

Tuberculose is geen echte volksziekte meer, maar is ook nog niet uit het straatbeeld verdwenen. De cijfers blijven wel langzaam dalen.

In 2014 werden in België 959 nieuwe gevallen vastgesteld. Dit is een incidentie van 8,6/100 000 inwoners. België behoort daarmee tot een van de laagste incidentielanden wereldwijd.

Wereld

In 2014 ontwikkelden 9,6 miljoen mensen tuberculose en stierven er 1,5 miljoen. De incidentiecijfers verschillen sterk van land tot land. Dit kan je zien op de overzichtskaart. Tuberculose veroorzaakt meer sterfte bij volwassenen dan alle andere infectieziekten samen.

  (Bron: Portable Document Format (PDF) World Health Organization - Global TB report 2016 (pdf, 3.7 MB))