Home > Tuberculose > Documentatiecentrum  print deze pagina

Documentatiecentrum

 VRGT biedt verschillende downloads aan:

 • Bij het Voorlichtingsmateriaal worden enkele brochures en een video verwant met tuberculose ter beschikking gesteld.
 • Een infografiek biedt u grafisch weergegeven informatie over tuberculose thema's.
 • De VRGT-richtlijnen zijn ontwikkeld voor artsen als ondersteuning in de praktijk. 
 • Het Tuberculoseregister België wordt jaarlijks samengesteld door VRGT en zusterorganisatie Fonds des Affections Respiratoires (FARES) die samen de koepelstichting BELTA vormen (Belgian Lung and Tuberculosis Association). Dit register beschrijft de karakteristieken van de gemelde tuberculosepatiënten en de geregistreerde behandelingsresultaten van het voorafgaande jaar.
   
 • Wetenschappelijke artikels en posters van VRGT-medewerkers kan u vinden onder 'Eigen publicaties'.
   
 • Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad treft u aan onder 'Advies Hoge Gezondheidsraad'.
   
 • Good practices worden verzameld onder de rubriek 'Goede praktijk'.
   
 • Overige artikels en rapporten worden verzameld onder 'Wetenschappelijke artikels'.
   
 • In de rubriek 'Masterproeven' kan u een overzicht vinden van het wetenschappelijk onderzoek over voor de VRGT relevante onderzoeksvragen.
   
 • Onder Algemene regelgeving kan u wetgeving in relatie tot tuberculose vinden.  
 • Onder 'Andere' kan u terecht om handouts te downloaden of presentaties te beluisteren van studiedagen over tuberculosebestrijding. Hier vindt u ook andere interessante publicaties en richtlijnen over tuberculose.