Terugbetaling

NIEUW TERUGBETALINGSSYSTEEM VANAF 1 JANUARI 2017 VOOR CLIENTEN GEDOMICILIEERD IN VLAANDEREN

Vanaf 1 januari 2017 worden tabakologen rechtstreeks vergoed door de Vlaamse Overheid. Cliënten betalen nog wel een eigen bijdrage. Deze nieuwe terugbetalingsregeling geldt alleen voor inwoners van Vlaanderen. Voor inwoners van Brussel of Wallonië moet gebruik gemaakt worden van de oude regeling die hieronder beschreven staat.

Alle tabakologen werden door de VRGT geïnformeerd over het verdere verloop van dit nieuwe systeem. Deze informatie vindt u ook terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Voorwaarden van het nieuwe systeem
 • De cliënt heeft elk jaar recht op 4 uur individuele begeleiding of 12 uur begeleiding in groep. Als het jaarlijkse aantal uren op zijn, heeft hij geen recht meer op een financiële tussenkomst van de Vlaamse overheid. Hij kan wel nog meer begeleiding krijgen, maar aan een hoger tarief. 
 • De cliënt moet een tabakoloog raadplegen die is opgenomen in de lijst op www.tabakologen.be.
  Wilt hij liever stoppen in groep? Op vlaanderenstoptmetroken.be kan hij kijken of er in de buurt een groepsbegeleiding plaatsvindt.
Procedure
 • Vanaf 1 januari 2017 heeft de cliënt jaarlijks recht op 48 punten bij de terugbetaling van rookstopbegeleiding door een erkende tabakoloog. De tussenkomst geldt voor in totaal maximaal 4 uur individuele begeleiding of 12 uur groepsbegeleiding. Na elke consultatie bij een tabakoloog gaan er punten af. Bij een individuele begeleiding gaan er 3 punten per kwartier begeleiding af. Bij een groepsbegeleiding wordt er één punt per kwartier afgehouden.
 • Per dag kunnen er maximum 12 punten (= 1 uur) worden besteed aan individuele begeleiding of maximum 7 punten (= 1uur 45 minuten) aan groepsbegeleiding. 
 • Het puntenaantal kan nagevraagd worden bij de tabakoloog of aan het loket van het ziekenfonds.
 • Er kan gewisseld worden van individuele begeleiding naar groepsbegeleiding en omgekeerd.
 • Rookstopbegeleidingen die plaatsvonden vóór 1 januari 2017 worden nog steeds terugbetaald door het ziekenfonds. Prestatiebriefjes uit 2016 kunnen nog ingediend worden bij het ziekenfonds. Meer informatie over de regeling tot en met 31 december 2016 vindt u hieronder.
Bedrag

De bedragen hangen af van uw situatie van de cliënt (een verhoogde tegemoetkoming of niet), de soort begeleiding (individueel of in groep) en de duur van de begeleiding.

 • Met verhoogde tegemoetkoming
  • Individuele begeleiding: maximaal 1 euro per kwartier
  • Groepsbegeleidig: maximaal 0.5 euro per kwartier
    
 • Zonder verhoogde tegemoetkoming
  • Individuele begeleiding: maximaal 7.5 euro per kwartier
  • Groepsbegeleidig: maximaal 1 euro per kwartier

Indien tabakologen meer dan het vastgelegde maximumbedrag aanrekenen, valt de consultatie niet onder het terugbetalingssysteem en moet de deelnemer het volledige bedrag zelf betalen. 

Jongeren tot en met 20 jaar betalen even weinig als mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

Meer informatie over voorwaarden, registratie voor het kadaster en facturatie voor tabakologen vind je op de website van Zorg en Gezondheid.

 

TERUGBETALINGSSYSTEEM VOOR MENSEN GEDOMICILIEERD IN BRUSSEL EN WALLONIE

Gedeeltelijke terugbetaling per consultatie:
1ste consultatie (minimum 45 minuten)
€ 30

2de tot en met 8ste consultatie (minimum 30 minuten)
met maximum 8 consultaties binnen twee kalenderjaren

€ 20

Zwangere vrouwen: 1ste tot en met 8ste consultatie
met maximum 8 consultaties per zwangerschap

€ 30

Let wel op: niet alle rookstopconsulenten of tabakologen zijn erkend!  Een erkend tabakoloog is een gezondheidswerker volgens KB 78 of een master in de psychologie die de interuniversitaire opleiding 'Tabakologie en rookstopbegeleiding' met succes heeft afgerond.  Voor een overzicht van erkende tabakologen in uw buurt klik hier.

 • Deze terugbetaling geldt zowel voor individuele rookstopbegeleiding als rookstopbegeleiding in groep.
 •  In ziekenhuizen is rookstopbegeleiding terugbetaald, zowel ambulant als bij hospitalisatie.
 • De gewone regels van de derdebetalersregeling zijn van toepassing voor rookstopbegeleiding.
 • De hulp bij tabaksontwenning kan worden gecumuleerd met een andere verstrekking.
NOMENCLATUURNUMMERS VOOR ROOKSTOPCONSULTATIES BRUSSELSE OF WAALSE CLIENTEN

Artsen en erkende tabakologen gebruiken hierbij volgende nomenclatuurnummers: het eerste nummer is het nummer voor ambulante consultaties; het tweede nummer wordt gebruikt bij hospitalisatie:

740434 of 740445
1ste consultatie
€ 30
740456 of 740460
2de tot en met 8ste consultatie
€ 20
740471 of 740482
consultatie zwangere vrouwen
€ 30

Hierbij verbindt de arts/tabakoloog zich ertoe een follow-up document bij te houden in het dossier van de patiënt.

Erkende tabakologen die niet de hoedanigheid van zorgverlener hebben (bv. masters in de psychologie) en/of die niet over getuigschriften voor verstrekte hulp beschikken (bv. apothekers) gebruiken een speciaal door het RIZIV vastgelegd facturatiedocument.  Erkende tabakologen die wel recht hebben op een RIZIV-nummer, maar dit nog niet aangevraagd hebben, zijn verplicht een nummer aan te vragen om de terugbetaling van rookstopconsultaties te garanderen.