Home > Tuberculose  print deze pagina

Tuberculose

Tuberculose teert op armoede en slechte levensomstandigheden. Aan het begin van de twintigste eeuw was de sociaaleconomische situatie in ons land te vergelijken met sommige huidige ontwikkelingslanden. De organisaties waaruit VRGT ontstond, bouwden in dit klimaat een maatschappelijke dienstverlening uit en boekten de afgelopen 100 jaar grote successen in het verlagen van de incidentie.

De economische expansie en algemene verbetering van levenskwaliteit zorgden voor spectaculaire verbetering van de volksgezondheid, inclusief het minder voorkomen van tuberculose.

Vele delen van de wereld hebben echter nooit kunnen meegenieten van deze vooruitgang en nu men wereldwijd de economische crisis voelt, is optimisme voorbarig. VRGT waakt erover dat tuberculose niet in het vergeethoekje wordt geduwd en zo opnieuw de kans krijgt aan een opmars te beginnen in België.

VRGT heeft op het vlak van tuberculose een jarenlange expertise en is actief in epidemiologie, het voeren van operationeel onderzoek, het geven van opleiding en vorming en het organiseren van actieve screeningsprogramma's en gratis consultaties in elke provincie.

Lees verder en leer bij wat tuberculose is en waarom de inspanningen van VRGT waardevol zijn.